Timaru Bridge Club
November
2023
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
Bronze Wednesday
2
3
H093
4
Anniversary AM
Anniversary Prs 2
5
6
h085
7
H094
8
Wednesday Night
9
10
H092x
NZWide2023
11
12
13
h080
14
H090
15
H071x
16
17
H106
18
19
20
h101
21
ho97w
22
Bronze 22 Nov
23
24
H088
25
26
27
h102
28
Gold
29
Bronze 29 nov
30